Auto Martin vlastní certifikát na základě předpisu EHK 55, směrnice 94/20 a zákona 56/2001 Sb. včetně prováděcích předpisů
provádět odbornou montáž tažných zařízení firmy SVC Náchod, s.r.o.
a tažných zařízení dodávaných firmou SVC Náchod, s.r.o.


Po odborné montáži tažného zařízení na vozidlo od nás dostanete typový list, na základě kterého vám pověřený městský úřad zapíše tažné zařízení do technického průkazu.